Takashi Tomo-oka, ‘Lyre Flower’, 2011, Ippodo Gallery