Takashi Tomo-oka, ‘Matsu ( Pine Tree )’, 2013, Ippodo Gallery