Takashi Tomo-oka, ‘Shirafuji 1 ( White wisteria )’, 2015, Ippodo Gallery