Takashi Tomo-oka, ‘Shirashobu 1 ( White iris)’, 2015, Ippodo Gallery

3 pieces set

Japan

About Takashi Tomo-oka

Japanese, b. 1971, Kyoto Prefecture, Japan