Takashi Tomo-oka, ‘Shirobana-Tori kabuto ( White aconite )’, 2013, Ippodo Gallery