Takashi Tomo-oka, ‘Snow-on-the-Mountain’, 2010, Ippodo Gallery