Takashi Tomo-oka, ‘Susuki 3 ( silver grass )’, 2014, Ippodo Gallery