Takashi Tomo-oka, ‘Suzume Uri’, 2013, Ippodo Gallery