Takashi Tomo-oka, ‘Tsuru-Rindou’, 2013, Ippodo Gallery