Takashi Tomo-oka, ‘White Apricot 4’, 2014, Ippodo Gallery