Takashi Tomo-oka, ‘Yadori-ki’, 2013, Ippodo Gallery