Takehito Fujii, ‘Gust/Face’, 2017, YOD Gallery
Takehito Fujii, ‘Gust/Face’, 2017, YOD Gallery