Takehito Koganezawa, ‘Paint it Black, and Erase’, 2010, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Paint it Black, and Erase’, 2010, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Paint it Black, and Erase’, 2010, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Paint it Black, and Erase’, 2010, Christopher Grimes Gallery

About Takehito Koganezawa