Takehito Koganezawa, ‘Untitled (The Weather Project)’, 2009, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Untitled (The Weather Project)’, 2009, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Untitled (The Weather Project)’, 2009, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Untitled (The Weather Project)’, 2009, Christopher Grimes Gallery
Takehito Koganezawa, ‘Untitled (The Weather Project)’, 2009, Christopher Grimes Gallery

About Takehito Koganezawa