Takeshi HAGURI, ‘"Otokogi (Chivalry)":  Aka oni (Red demon)’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono