Takeshi HAGURI, ‘"Otokogi (Chivalry)":  KABUKI (small)’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono