Takuro Noguchi, ‘"I remember"’, 2015, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono