Takuro Noguchi, ‘I wish’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono