Takuro Noguchi, ‘Landscape#39’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono