Takuro Noguchi, ‘"Wish -Sound of the sky-"’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono