Tamiko Kawata, ‘A Paper Clip’, 2008, Garvey | Simon

Signature: signed on back: " 'A Paper Clip' Tamiko Kawata 2008"

Artist to Garvey|Simon Art Access, New York, NY

About Tamiko Kawata