Tamiko Kawata, ‘Clips - 4 Black’, 2010, Garvey | Simon