Tamiko Kawata, ‘Clips - 4 Black’, 2010, Garvey | Simon

Signature: signed on back: "Clip - 4 black Tamiko Kawata 2010"

Artist to Garvey Simon Art Access, New York, NY

About Tamiko Kawata