Tamiko Kawata, ‘Constellation II’, 2002, Garvey | Simon