Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Long Piece’, 2011, Garvey | Simon