Tamiko Kawata, ‘Morning Dew Necklace 2’, 1999, Garvey | Simon