Tamiko Kawata, ‘Praha One’, 2014, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Praha One’, 2014, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Praha One’, 2014, Garvey | Simon
Tamiko Kawata, ‘Praha One’, 2014, Garvey | Simon