Tamiko Kawata, ‘Sunflower (gold)’, 2015, Garvey | Simon

Image rights: Copyright 2015 Tamiko Kawata All rights reserved

Artist to Garvey|Simon, New York, NY

About Tamiko Kawata