Tamotsu Yato, ‘1970 Mr. Japan -Takemoto Nobuo’, 1971, Gallery Naruyama