Tanabe Chikuunsai II, ‘Bamboo Basket "Natsume Gata Sage Ryo Hanakago"’, 1926-1970, Yumekoubou Antique