Tania Marmolejo, ‘Mixed Alliances’, 2017, Lyle O. Reitzel