TERESA RIBA, ‘¿Qué estem fent? III, Aina’, Anquins Galeria