Thalia Doukas, ‘Shades of White House’, 2017, Zenith Gallery