Themba Khumalo, ‘Umhlangano wamakholwa (Gathering of believers) I’, 2017, Red Room Gallery