Thomas de Leu, ‘Henri III, King of France’, National Gallery of Art, Washington, D.C.
plate: 16 x 10.5 cm (6 5/16 x 4 1/8 in.)  sheet: 25.2 x 18.6 cm (9 15/16 x 7 5/16 in.)

About Thomas de Leu