Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L6’, 2014, Armel Soyer
Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L6’, 2014, Armel Soyer
Thomas Duriez, ‘LAMPE TERRE L6’, 2014, Armel Soyer

Signature: yes

Manufacturer: Thomas Duriez

France

About Thomas Duriez