Thomas Fougeirol, ‘Rain Picture’, 2016, Albertz Benda