Thomas Jackson, ‘Cheese Balls ’, 2012, photo-eye Gallery