Thomas Mann, ‘Lee BONTECOU’, 2017, LeMieux Galleries
Thomas Mann, ‘Lee BONTECOU’, 2017, LeMieux Galleries