Thomas Nozkowski, ‘Untitled’, 2012, Senior & Shopmaker Gallery