Thomas Struth, ‘Le Lignon (Horizontal) Geneva’, 1989, Wright