Tom Burrows, ‘Mimas Tiliae’, 2017, Foster/White Gallery