Tom Burrows, ‘Peribatodes’, 2017, Foster/White Gallery