Tom of Finland, ‘The Saddle Thief XIII’, 1958, Richard Saltoun