Tomàs Sunyol, ‘Escurçó de llum ’, 2016, Villa del Arte Galleries