Tomoko Takagi, ‘Tora Tora No.1’, 2013, YOD Gallery