Toshi Yoshida, ‘Tsubakurodake, Evening’, Scholten Japanese Art