Toshi Yoshida, ‘Tsubakurodake, Morning’, ca. 1951, Scholten Japanese Art