Toshiaki Hicosaka, ‘Check 5’, 2012, Japigozzi Collection

Image rights: (c) Toshiaki Hicosaka, Image courtesy of Aishio Miura Arts, Tokyo, Japan

About Toshiaki Hicosaka

Japanese, b. 1983, Japan, based in Tokyo, Japan