Toshiaki Hicosaka, ‘Check 5’, 2012, Japigozzi Collection