Toshiaki Hicosaka, ‘Memo of Expansion (Warehouse)’, 2010, Japigozzi Collection