Toshio Enomoto, ‘095-Takasago Dayu in her crested kimono, Wachigai-ya, Shimabara’, 1983, Micheko Galerie